Текстови браузъри

lynxURL

Въвеждане на URL в lynx

Bookmark the permalink.