Днес е ден против DRM

http://www.defectivebydesign.org/ логоКампанията Defective by Design (DBD) обяви днешният ден за ден против DRM. Ето какво пише във Википедия:

Digital rights management (DRM) is a term for access control technologies that are used by hardware manufacturers, publishers, copyright holders and individuals to limit the use of digital content and devices. The term is used to describe any technology that inhibits uses of digital content that is not desired or intended by the content provider. The term does not generally refer to other forms of copy protection, which can be circumvented without modifying the file or device, such as serial numbers or keyfiles. It can also refer to restrictions associated with specific instances of digital works or devices. Companies such as Sony, Amazon, Apple Inc., Microsoft, AOL and the BBC use the power of digital rights management. In 1998 the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) was passed in the United States to impose criminal penalties on those who circumvent encryption.

А ето и моят скромен опит да се опитам да преведа горното на нашенски (за съжаление статията още не е преведена на български, а аз не се чувствам достатъчно компетентен да го правя). Преводът не е особено добър, но се надявам да разберете същината ако не знаете езика на Шекспир:

Цифровото управление на права термин за технологиите за контрол на достъпа използвани от производители на хардуер, издатели, държачи на авторски права и частни лица, за да контролират използването на цифрово съдържание и устройства. Терминът се използва за всяка технология, която пречи на използването на цифрово съдържани по начин, който не е желан или предвиден от предоставилият съдържанието. Обикновено терминът не се използва за други форми на защита на авторските права, които могат да се заобиколят без промяната на файла или устройството, като например серийни номера или ключови файлове. Той може също да се отнася и към ограничения свързани със специфични инстанции на цифрови творби или устройства. Компании като Sony, Amazon, Apple Inc., Microsoft, AOL и BBC използват силата на цифровото управление на права. През 1998 в Съединените щати е приет „Акт за авторките права в цифровото хилядолетие“, за да се вменят криминални наказания на тези, които заобикалят криптиране.

Статията на Википедия по въпроса е доста изчерпателна и доколкото мога да преценя неутрална. Представят се както гледната точка на поддръжниците, така и на противниците на DRM.

Предвид заглавието на статията, надали има нужда да ви казвам, че аз попадам в категорията на противниците. Лично аз смятам, че DRM са прекалено ограничаващи. Вече има редица примери за злоупотреба с DRM, при това от фирми като Amazon. Все пак когато човек си купува нещо, очаква това нещо да си остане негово, независимо дали този, който му го е продал, е имал или не право да го произвежда.

This entry was posted in Новини and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.